Trasa tramwajowa – WILCZAK – GARBARY – Konsultacje społeczne

12 czerwca o godz. 17  w Szkole nr 40 rozpoczęły się konsultacje społeczne II etapu nowej linii tramwajowej.
Aktualnie trwa budowa linii Wilczak – Błażeja (Naramowice), a konsultacje poświęcone były II etapowi połączenia Naramowic z centrum miasta. Planowana inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej, przebudowę układu drogowego, ścieżki piesze i rowerowe.
Całość planowanego zadania podzielona jest na etapy:

  • pętla Wilczak – ul. Winogrady;
  • ul. Winogrady – Dworzec Poznań Garbary;
  • Dworzec Poznań Garbary –  ul. Grochowe Łąki;
  • ul. Grochowe Łąki – Małe Garbary;
  • Małe Garbary – pl. Wielkopolski.

W przedstawionej koncepcji linia tramwajowa w ul. Szelągowskiej poprowadzona będzie w osi jezdni, co oznacza, że zmniejszy się do jednego pas drogowy w każdą stronę.
Przy ulicy Armii Poznań linia tramwajowa przejdzie na zachodnią stronę ulicy, aby łatwiej skomunikować połączenie: tramwaj – autobus – pociąg.  Po tej stronie linia tramwajowa będzie przebiegała aż do ul. Grochowe Łąki gdzie ponownie skręci w oś ulicy Garbary.
W trakcie konsultacji, które przebiegały w momentach burzliwie, najwięcej uwag zgłaszano do przebiegu linii tramwajowej w ulicy Szelągowskiej. Mieszkańcy wyrażali zaniepokojenie „odebraniem” terenów przy ich posesjach, które sami zagospodarowali, posadzili zieleń, wydzielili miejsca postojowe. Kilkakrotnie zadawano pytanie dlaczego w projekcie linia nie jest poprowadzona po wschodniej stronie ulicy. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego poinformował, że w latach 2014 – 2015 Politechnika Poznańska przeprowadziła ekspertyzę skarpy szelągowskiej, która wykazała jej bardzo zły stan. Poprowadzenie linii wschodnią stroną kilkakrotnie zwiększyłoby koszty inwestycji.
Zebrani mieszkańcy wykazywali zaniepokojenie zmniejszeniem pasów drogowych do jednego w każdą stronę, co z pewnością wpłynie na zwiększenie korków drogowych i zmniejszenie przepustowości.
W odpowiedzi poinformowano, ze budowa linii tramwajowej ma wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego, mieszkańcy Naramowic powinni korzystać z transportu publicznego.
Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych. W trakcie zbierano uwagi i inne propozycje rozwiązania spornych kwestii, które mogą być brane pod uwagę przy dalszych pracach koncepcyjno – planistycznych. Wizualizację koncepcji przedstawionej na konsultacjach można obejrzeć na stronie internetowej www. tramwajnaramowice.pl, na niej można też śledzić postęp prac na I etapie budowy nowej linii tramwajowej Wilczak – Błażeja.