Nasz Fyrtel nr 1/2024 dostępny!

Nowy numeru kwartalnika osiedlowego NASZ FYRTEL jest już dostępny. Zapraszamy do lektury wersji papierowej, kolportowanej w sklepach i punktach usługowych.
Czynimy starania by wiadomości docierały do jak największej ilości mieszkańców. Przekaż link do kwartalnika w wersji elektronicznej znajomym.

Możesz go również pobrać jako PDF

Sprostowanie:

W materiale pt.: „5-letnia kadencja dobiega końca” umieszczono błędnie wśród ulic, które zostały wyremontowane ulicę Sadową. Rada Osiedla, której kompetencją jest wskazywanie chodników do remontu, umieściła remont chodnika na ulicy Sadowej w proponowanych ZDM-owi priorytetach. Po analizie zakresu koniecznych prac, pracownicy ZDM jednak stwierdzili, że zadanie wykracza poza prace remontowe i musi być wykonane jako przedsięwzięcie inwestycyjne.
Decyzja o inwestycjach na Osiedlu jest w gestii ZDM, choć sugestia Rady Osiedla jest brana pod uwagę.