Nowe władze Rady Osiedla Stare Winogrady

W dniu 27 czerwca 2024 podczas II Sesji Rady Osiedla Stare Winogrady został powołany nowy Zarząd oraz Zastępca Przewodniczącego Rady.

Nowe władze Rady Osiedla prezentują się następująco:

Wojciech Dobski – Przewodniczący Rady Osiedla
Ewelina Czarnecka – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

Krzysztof Janczewski – Przewodniczący Zarządu
Halina Owsianna – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Honorata Rakowicz – Członek Zarządu
Krzysztof Świerczyński – Członek Zarządu