Sprostowanie

Sprostowanie do artykułu pt.: „5-letnia kadencja dobiega końca” opublikowane go w nr 1/2024 kwartalnika „Nasz Fyrtel”. Żądana treść sprostowania:

W numerze 01/2024 wydanym i dostarczonym mieszkańcom tuż przed wyborami samorządowymi znalazła się nieprawdziwa informacja o wykonaniu remont chodnika przy ulicy Sadowej. Rada osiedla nigdy nie debatowała nad remontem chodnika na ulicy Sadowej i tym bardziej nie zleciła ZDM do wykonania takich prac. Rada osiedla mając wiedzę o nieprawdziwej informacji nie podjęła żadnych działań w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Janczewski jako kandydat w wyborach do rady miasta poznania w swoich mediach społecznościowych jedynie uprawdopodabniał informację, w sposób celowy wprowadzając w błąd odbiorców że rada osiedla podjęła stosowną uchwałę i remont zostanie wykonany przez ZDM do końca 2024 roku. W styczniu 2024 roku przewodniczący rady osiedla Piotr Zieliński przy braku głosu sprzeciwu przegłosował wniosek o przeniesienie części środków z budżetu celowego „remont schodów i chodników” na inny cel.