Kontakt

Rada Osiedla Stare Winogrady

ul. Brandstaettera 6, 61-659 Poznań
(Szkoła Podstawowa nr 38)

Napisz do nas:
kontakt@starewinogrady.pl

Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Zieliński tel. 602 394 470
Z-ca Przewodniczącego Krzysztof Świerczyński tel. 600 328 770
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Dobski tel. 509 797 398

Przewodniczący Zarządu Julian Nowak tel. 507 112 743
Z-ca Przewodniczącego Krzysztof Janczewski tel. 501 209 454
Członek Zarządu Halina Owsianna tel. 604 853 972
Członek Zarządu Maria Adamczewska tel. 574 598 787