NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Umów termin wizyty
Zadzwoń do Call Center w Poznaniu
nr telefonu 616 463 344
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 07.30-20.00

Pomoc przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Poradnictwo obywatelskie to porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia.
Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/pomocprawna

Poniżej wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie m. Poznań – 2019 r.