XLIV Sesja Rady Osiedla

W dniu 17 stycznia 2024 (środa) o godz. 18.00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w pawilonie Ogrodu Szeląg ul. Ugory 97.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
 2. Komunikaty.
 3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
 4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finansowym na 2024 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2024 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 o dokonanie zmian w planie finansowym na 2024 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2024 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Za Cytadelą.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Wójtowskiej.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.