Rada Osiedla

Kadencja aktualnej Rady osiedla trwa od marca 2019 do marca 2023.
W skład Rady Osiedla wchodzą :

Przewodniczący Rady Osiedla
Piotr Zieliński
tel. 602 394 470

Z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Świerczyński
tel. 600 328 770

Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Dobski
tel. 509 797 398

Przewodniczący Zarządu
Julian Nowak
tel. 507 112 743

Z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Janczewski
tel. 501 209 454

Członek Zarządu
Halina Owsianna
tel. 604 853 972

Członek Zarządu
Maria Adamczewska
tel. 574 598 787

Członek Rady
Magdalena Szwajkowska
tel. 513 105 110

Członek Rady
Alicja Świtała

Członek Rady
Jakub Rybka

Członek Rady
Aleksandra Różańska

Członek Rady
Małgorzata Ptak-Adamczewska

Członek Rady
Piotr Pietruszewski

Członek Rady
Marcin Nowacki

Członek Rady
Alicja Arndt