Rada Osiedla

Kadencja aktualnej Rady osiedla trwa od marca 2019 do marca 2023.
W skład Rady Osiedla wchodzą :

Przewodniczący Rady Osiedla
Piotr Zieliński
tel. 602 394 470

Z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Świerczyński
tel. 600 328 770

Z-ca Przewodniczącego
Aleksandra Różańska
tel. 601 316 750

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Janczewski
tel. 501 209 454

Z-ca Przewodniczącego
Halina Owsianna
tel. 604 853 972

Członek zarządu
Wojciech Dobski
tel. 509 797 398

Członek Zarządu
Maria Adamczewska
tel. 574 598 787

Członek Rady
Marcin Nowacki

Członek Rady
Alicja Świtała

Członek Rady
Jakub Rybka

Członek Rady
Julian Nowak
tel. 507 112 743

Małgorzata Ptak-Adamczewska

Członek Rady
Piotr Pietruszewski

Członek Rady
Zofia-Charłampowicz-Jabłońska

Członek Rady
Zbigniew Arndt