XLIII Sesja Rady Osiedla

W dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 18.00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w Szkole Podstawowej nr 38 na ul. Romana Brandstaettera 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
  2. Komunikaty.
  3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 na 2023 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Za Cytadelą.
  7. Projekt uchwały w sprawie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Wydłużenie trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu na północ od istniejącego ciągu w ul. Nadbrzeże w rejonie Mostu Lecha do kładki pieszo-rowerowej w Owińskach”.
  8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.