XLI Sesja Rady Osiedla

W dniu 12 lipca 2023 roku (środa) o godz. 18.00 odbędzie się XLI Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w pawilonie Ogrodu Szeląg, ul. Ugory 97.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
  2. Komunikaty.
  3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
  4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Pszczelną.
  5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu przy ul. Naramowickiej.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Za Cytadelą.
  7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Winogrady / Za Cytadelą.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.