XL Sesja Rady Osiedla

W dniu 4 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się XL sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w Szkole Podstawowej nr 38 na ul. Romana Brandstaettera 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
  2. Komunikaty.
  3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
  4. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2024 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
  6. Dyskusja na temat zmian w układzie dziennych linii autobusowych obsługujących północną część miasta Poznania.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.