Wpływ imprez o charakterze masowym na funkcjonowanie parku Cytadela

Zwiększająca się z roku na rok liczba imprez jednodniowych oraz imprez  odbywających się cyklicznie powoduje:

  • niszczenie infrastruktury parku poprzez duże natężenie ruchu samochodów, w szczególności pojazdów o masie powyżej 3,5t.

3 2 1

  • niszczenie zieleni
  • zadeptywanie trawników podczas imprez z dużą liczbą uczestników (zintensyfikowane szczególnie podczas długich okresów suszy)

4 6 7 8

  • niszczenie trawników poprzez:

-rozjeżdżanie pojazdami

-rozstawianie na sprzętu, namiotów itd., powodujące m.in. powstanie dziur i kolein (zintensyfikowane szczególnie przy nasiąkniętym wodą podłożu, np. po ulewnych deszczach czy roztopach)

9 10 11 12

  • niszczenie drzewostanu podczas wjazdu ciężarówek do parku
  • łamanie i zadeptywanie krzewów, gdy podczas imprez robi się tłum

13

  • konieczność zwiększenia nakładów finansowych na prace porządkowe
  • kolizja z aktywnościami innych użytkowników parku
  • nadmierny hałas w różnych częściach cytadeli powoduje płoszenie się mieszkających tam zwierząt.

 

15

Wykaz imprez na terenie parku Cytadela z 2016 roku.

Cytadela stanowi doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, zwłaszcza z centralnych dzielnic Poznania. Nie zapominajmy jednak, że Cytadela jest parkiem, chronionym obszarem Natura 2000 oraz jednym z najcenniejszych przyrodniczo terenów w mieście. Jest to też teren fortyfikacji, teren muzeum, teren cmentarza i dom wielu gatunków zwierząt. Teren ten objęty ochroną nieprzerwanie utrzymuje walory przyrodnicze i kulturowe, które stanowią o atrakcyjności i wyjątkowości tego obszaru Poznania.

*Materiał udostępniony dzięki uprzejmości Zarządu Zieleni Miejskiej