Pomnik Brata Kurkowego

Ruszyły konsultacje społeczne Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące projektu pomnika Brata Kurkowego.

Konsultacje społeczne potrwają od 23 marca do 12 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 334/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, Zespół dokonuje wyboru projektu pomnika wraz z lokalizacją na podstawie oceny sądu konkursowego oraz wniosków z dyskusji publicznej.

W uzasadnionym przypadku Zespół może odstąpić od organizacji konkursu, poprzez wybór , poprzedzony publiczną debatą projektu pomnika na podstawie przedstawionej we wniosku koncepcji formy pomnika.

Przedmiotem konsultacji jest zaprezentowanie projektu pomnika Brata Kurkowego zaproponowanego do umieszczenia w przestrzeni publicznej miasta. Projekt został przygotowany przez inicjatora jego budowy tj. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomnik ma być wykonany z brązu. Postać o wysokości 185 cm ustawiona będzie na cokole o romiarach 120 cm wykonanym z betonu i obłożonym cegłą klinkierową imitującą mur miejski. Na froncie widniała będzie tablica z szarego granitu z inskrypcją. Pomnik ma być zlokalizowany w Parku Szelągowskim.

Celem przeprowadzanych konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, interesariuszy oraz Rady Osiedla Stare Winogrady o formie pomnika, aranżacji jego otoczenia i jego lokalizacji w Parku Szelągowskim.

Konsultacje społeczne adresowane są do wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Stare Winogrady, członków bractw Kurkowych, ekspertów z zakresu architektury i urbanistyki.

Poniżej wizualizacja oraz plan terenu, na którym ma stanąć pomnik:

UMIEJSCOWIENIE i WIZUALIZACJA

Podczas konsultacji społecznych można będzie składać uwagi i propozycje do projektu pomnika, będącego przedmiotem konsultacji w forrmie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury: pomniki@um.poznan.pl.

Mieszkańcy będą mogli również wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, interesariuszami, ekspertami i organami Osiedla Stare Winogrady. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Łączności przy ulicy Przełajowej 4 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, zapoznania się z usytuowaniem rzeźby na planie, projektem,zdjęciami i przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. projektu w terminie od 23 marca do 12 kwietnia 2017 r. na wyżej podany adres elektroniczny.

*Informacja pobrana ze strony www.poznan.pl