XXXVIII Sesja Rady Osiedla

W dniu 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w trybie online.

Link do sesji: https://poznan-pl.zoom.us/j/98803910392

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
  2. Komunikaty.
  3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
  4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Obsługi Urzędu o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.
  6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2023 rok.
  7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
  8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Ugory.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.