XLII Sesja Rady Osiedla

W dniu 30 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 18.00 odbędzie się XLII Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w pawilonie Ogrodu Szeląg, ul. Ugory 97.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
 2. Komunikaty.
 3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji montażu progu zwalniającego na ul. Słowiańskiej 40-42.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu na ul. Bastionowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu na ul. Za Cytadelą.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji podziału Osiedla Stare Winogrady na okręgi i obwody głosowania w wyborach do rady osiedla.
 8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2024 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2024 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji