Sprzątanie świata

Chcieliśmy jeszcze raz podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję „Sprzątania Świata”. Dzięki Wam nasza okolica jest jeszcze piękniejsza. Mamy nadzieję że za rok spotkamy się w takim samym gronie, a każdy z nas zachęci swoją rodzinę, znajomych i przyjaciół, tak by świadomość ekologiczna w naszym lokalnym społeczeństwie była jeszcze większa. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do naszych małych pomocników ️pamiętając czym skorupka za młodu …..