Konsultacje społeczne – rejon ul. Gronowej

Sąsiadki i sąsiedzi!
Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „W rejonie ulicy Gronowej” w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 38 na ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!
Konsultacje społeczne potrwają od 17 czerwca do 10 lipca 2019 r.
Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kwestie merytoryczne:
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Adam Derc – kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90,
Anna Bilska – koordynator projektu, tel. 61 639 64 89.