Kocia Opieka Terenowa (KOT)

Informujemy, że na terenie naszego miasta funkcjonuje Kocia Opieka Terenowa (KOT), jako społeczna forma wsparcia kotów wolno żyjących (w latach poprzednich pod nazwą Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących).

Do Kociej Opieki Terenowej może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec, gotowy świadczyć dobrowolnie i nieodpłatnie opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Poznania. Każdy opiekun otrzymuje stosowną legitymację, która uprawnia do nieodpłatnego korzystania z pomocy weterynaryjnej dla kotów (w wyznaczonych klinikach weterynaryjnych) oraz z pobierania karmy i domków.

Przypominamy również, że nadal dostępna jest możliwość wzięcia udziału w akcji bezpłatnej kastracji zwierząt właścicielskich. Aktualnie, ze względu na duże zainteresowanie akcją kwota przeznaczona na zabiegi dla psów została już wyczerpana, cały czas pozostaje jednak możliwość zabiegów u kotów.

Szczegółowe informacje dotyczące kastracji oraz sterylizacji znajdują się pod adresem:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,285/news,9341/bezplatne-zabiegi-kastracji-zwierzat-domowych-aktualizacja,181049.html