Zielony Poznań – zgłoszenia do 20 czerwca

Tylko do 20 czerwca br. przyjmowane są wnioski do konkursu „Zielony Poznań”.

Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
  • balkony, tarasy, loggie i okna,
  • ogrody przydomowe,
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
  • pasy zieleni,
  • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan oraz z poniższych linków można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Załączniki

Koordynatorzy projektu na terenie naszego osiedla to:

  • Małgorzata Ptak – Adamczewska tel.: 502 091 001
  • Wojciech Dobski tel.: 509 797 398

Szczegóły konkursu znajdują się na dedykowanej stronie (kliknij tutaj)