„Zielony Poznań” – XXVI edycja konkursu

Tylko do 20 czerwca br. można zgłosić kandydatury w jednej z poniższych kategorii

  • w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
  • w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna
  • w kategorii ogrody przydomowe
  • w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  • w kategorii pasy zieleni

Dokumenty do pobrania poniżej

W tym roku już po raz dwudziesty szósty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy. Celem konkursu jest kształtowania postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie – osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br.lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu – miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu.

W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. W XXVI edycji konkursu „Zielony Poznań” zostaną ufundowane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za „Ogród miododajny” oraz „Zieleń przyjazna pszczołom”.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 2 maja br. , w siedzibach Rad Osiedli, w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl).

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

W dwudziestu pięciu edycjach konkursu „Zielony Poznań” wzięło udział ponad 80 tys. uczestników.
W XXV edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 7 152 obiektów w tym:

  • w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  170 obiektów;
  • w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  702 obiektów;
  • w kategorii  ogrody przydomowe 614 obiektów,    
  • w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 5 646 obiektów oraz
  • w kategorii pasy zieleni  20 obiektów.

Koordynatorzy projekty na terenie naszego osiedla to:
Małgorzat Ptak – Adamczewska
tel: 502 091 001
Wojciech Dobski (Wilczak, Serbska)
tel: 509 797 398
Magdalena Szwajkowska (Hawelańska)
tel: 513 105 110

Więcej informacji na :
http://www.poznan.pl/mim/info/news/zielony-poznan,118201.html
http://www.poznan.pl/mim/info/news/zielony-poznan-ma-juz-25-lat,124646.html