Zielony Poznań XXIX – zapisy do 20.06

Idzie lato, będzie zielono to znaczy konkurs.

Miasto Poznań po raz XXIX organizuje Konkurs Zielony Poznań, który ma na celu uczynienie naszego miasta piękniejszym , zadbanym , ukwieconym. Poznaniacy dbają o swoje ogrody przydomowe , balkony, zieleńce, kwietniki szkolne i wszystkie inne obiekty, które można zagospodarować na zielono, dlatego też konkurs cieszy się z roku na rok coraz większym powodzeniem.

Mieszkańcy z Osiedla Stare Winogrady biorą udział chętnie w tym konkursie. W ostatnich latach obserwujemy (100 procent) wzrost uczestników. Z każdym rokiem wzrasta świadomość i potrzeba otoczenia zielonego wokół nas. Bardzo to cieszy Radę Osiedla, że staje się ono coraz piękniejsze.

W związku z tym w imieniu własnym , całej komisji osiedlowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu Zielonego i Rady Stare Winogrady zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji. W tym konkursie każdy jest zwycięzcą. Będziemy promować tą akcję również na naszej stronie starewinogrady.pl

Jak wziąć udział w konkursie?
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.
W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznanmożna pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń .
Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.

Ułatwienie mieszkańcom procesu wypełniania i przekazywania kart konkursowych zapewnimy jako koordynatorzy akcji w następujący sposób :

  • od ulicy Księcia Mieszka I do ulicy Szelągowska kontakt T: 502091001 Małgorzata Ptak-Adamczewska -Przewodnicząca Komisji Zielony Poznań w ramach Osiedla Zielony Poznań, e-mail: ptak.adamczewska@gmail.com 
  • od ulicy Szelągowska , Wilczak, Ugory, Serbska, Czapla -kontakt T: 509797398 Wojciech Dobski – Członek Komisji , e-mail : wojciech.dobski@gmail.com,
  • okolice ulicy Hawelańskiej, Naramowickiej – kontakt T: Julian Nowak T: 507 112 743 – Członek Komisji, e-mail:julian_nowak@op.pl

Drogi sąsiedzie, drogi mieszkańcu, wszelkie instytucje : szkoły , przedszkola Starych Winograd zapraszamy bardzo serdecznie do udziału , aby nasza dzielnica stała się jeszcze piękniejsza

Małgorzata Ptak-Adamczewska

Załączniki

Zdjęcia ogrodów z poprzedniej edycji konkursu