„Zielony Poznań”

Tylko do 20 czerwca br. można zgłosić kandydatury w jednej z poniższych kategorii

  • w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
  • w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna
  • w kategorii ogrody przydomowe
  • w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  • w kategorii pasy zieleni

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację 
oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu – 3 instytucje

Link do pobranie dokumentów poniżej

W tym roku już po raz dwudziesty siódmy Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie – osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu – miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 2 maja br. , w siedzibach Rad Osiedli, w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl).

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Koordynatorzy projekty na terenie naszego osiedla to:
Małgorzata Ptak – Adamczewska
tel: 502 091 001
Wojciech Dobski
tel: 509 797 398

Karty zgłoszeń do konkursu i jego regulaminy można pobrać na
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa,15/news/konkurs-zielony-poznan,133015.html