XXXV Sesja Rady Osiedla

W dniu 5 października o godz. 18.00 obędzie się XXXV Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady w trybie online.

Link do sesji: https://poznan-pl.zoom.us/j/97134709718

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
  2. Komunikaty.
  3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany trasy linii autobusowej nr 178.
  5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
  6. Omówienie wniosku o ustanowienie pomników przyrody w Parku Szelągowskim.
  7. Dyskusja na temat petycji mieszkańca w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na fragmencie ul. Wójtowskiej oraz uporządkowania parkowania na ulicach przyległych.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.