Wyremontowany chodnik na ul. Wójtowskiej

W ubiegłym roku ZDM wyremontował niewielki fragment po wschodniej stronie ulicy Wójtowskiej. W tym roku został dokończony remont po wschodniej stronie i wyremontowany cały chodnik po stronie zachodniej. Odbiór techniczny odbył się w środę, 30 października. Uczestniczyła w nim radna Halina Owsianna, z naszej Rady Osiedla Stare Winogrady.
Wraz z remontem chodnika został wybudowany ściek przykrawężnikowy, zostały wyregulowane włazy studni teletechnicznych, wodociągowych i gazowych. Nawierzchnia nawiązuje do tej, która istnieje już na okolicznych chodnikach.
Koszt remontu to 177 tys. złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Stare Winogrady.