Taksówka dla seniora

TAKSÓWKA DLA SENIORA czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badanie, na wizytę specjalistyczną).

Dla kogo?
Program adresowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, które mają 80 lat i więcej (lub są w wieku 70-79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej), samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej, dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

  • przewozy  odbywają się 5 dni  w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 7.00-18.00,
  • zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia,
  • zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz.20.00 przed planowanym terminem przejazdu i max 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu,
  • odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd,
  • z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem osób leżących. Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu,
  • z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Opiekun musi miec ukończone 16 lat.
  • jedna osoba może skorzystać z bezpłatnej usługi maksymalnie 6 razy w roku  i nie więcej niż 1 raz w miesiącu, przez cały okres projektu.

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej, 
numer telefonu 22 43 900 50.

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Dokładny regulamin 
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=91966&lang=pl&id=282826