Szkoła Podstawowa nr 29 (os. Pod Lipami)

Dane kontaktowe
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu
os. Pod Lipami 106
61-638 Poznań
telefon: 61 82 00 591
email:  sekretariat@ssp29gim5.poznan.pl
https://szkolapodlipami.poznan.pl/

Na zespół szkół na os. Pod Lipami składają się Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami sportowymi oraz Liceum Sportowe

Obwód Szkoły Podstawowej nr 38