Pudełko życia

PUDEŁKO ŻYCIA czyli plastikowe pudełko zawierające szereg informacji mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach.

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie
z wyboru.

Zasady korzystania
Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających. Obok informacji o przebytych operacjach i zabiegach, pojawia się także informacja, komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się w półce na drzwiach lodówki. W zestawie znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, że mogą tam szukać informacji na temat stanu zdrowia i przyjmowanych lekach. „Pudełko życia” daje pewność, że w razie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, utraty przytomności ratownicy medyczni będą mogli działać w oparciu o informacje o ogólnym stanie zdrowia osoby starszej. Aby mieć pewność, co do wprowadzanych danych medycznych ankietę należy wypełnić z lekarzem rodzinnym. Ankieta powinna być na bieżąco aktualizowana – raz na rok, przy każdej zmianie leków lub sposobie ich dawkowania.

Zgłoszenia i informacje
Seniorki, seniorów oraz opiekunki i opiekunów mieszkających w Poznaniu po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, na ul. Mielżyńskiego 24.

Informacje pod nr telefonu : 61 847 21 11.