Pomoc w pielęgnacji paznokci stóp dla seniorów

MOBILNA PIELĘGNACJA PAZNOKCI U STÓP SENIORÓW
czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp.

Dla kogo?
Program adresowany jest do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej, spełniają kryterium wieku i są niepełnosprawne i / lub długotrwale, przewlekle chorują.

Najważniejsze zasady korzystania

  • usługi będą odbywały się 5 dni  w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 10.00-18.00,
  • zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia,
  • osoba zgłaszająca przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres,
  • okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń,
  • ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie podolog/kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora
  • osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymają również na odpowiednim formularzu informacje/zalecenia dotyczące poprawy stanu paznokci, również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi.

Zgłoszenia pod nr tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy tonowo wybrać 0).

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora

Dokładny regulamin 
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=91969&lang=pl&id=282828