PARK SZELĄGOWSKI – WSTĘPNA KONCEPCJA

Na naszym osiedlu znajdują się dwa niezwykłe parki, znane wszystkim Poznaniakom: Cytadel oraz Park Szelągowski  położony w sąsiedztwie Warty, miejsce to staje się coraz bardziej popularnym.

Odbywają się w nim liczne wydarzenia kulturalne  m.in. koncerty, wystawy organizowane przez miejscowych społeczników, miasto Poznań  i Ogród Społeczny Szeląg.

Park Szelągowski jest magiczną przestrzenią z dziką, ale uporządkowaną zielenią są tu  pozostałości tarasu, przedwojennej restauracji należącej wtedy do Bractwa Kurkowego,  po dawnej bramie i ogrodzeniu parku jest również źródełko, które stanowi atrakcję dla najmłodszych.

W dolnej części tuż przy rzece,  znajduje się polana koncertowa, a oprócz niej aleja dębowa, wyżej zaś plac zabawi zewnętrzna siłownia. Park to także ostoja dzikich zwierząt, takich jak: sowy, lisy, dziki, dzięcioł zielony.  Miejsce ma wszystko dzięki czemu, najbliżsi mieszkańcy, jak i Ci z oddalonych części Poznania, mogą odnaleźć tu spokój, ciszę, przyrodę oraz doskonałą przestrzeń do relaksu i odpoczynku.

Park jest miejski, a to oznacza, że o jego obecny jak i przyszły wygląd dba Zarząd Zieleni Miejskiej, który 19 października 2019 ogłosił przetarg na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu” ( Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-27/2019P ).

W dniu 26.11.2019 wybrany został wykonawca dokumentacji – koncepcji Parku, a Rada Osiedla 

o wszystkim dowiedział się 8 lipca 2020r. otrzymując od razu gotową koncepcję od biura projektowego.

Rada Osiedla jest oburzona faktem, że Zarząd Zieleni Miejskiej oraz wykonawca nie zadbali o to, aby koncepcja powstała w oparciu o konsultacje społeczne. Nie  zbadano potrzeb społecznych użytkowników Parku, a co więcej nie poinformowano nas, że miejsce nam tak bliskie, będzie miało zdecydowanie nowy kształt.

Konsultacje, panele i warsztaty powinny być przeprowadzone przez jednostkę projektową i osoby posiadające kompetencje w tego typu działalności przy udziale i wsparciu Rady Osiedla.

Koncepcja przedstawiona radnym zawierała zapis o zakazie udostępniania dokumentu osobom trzecim (ze względu na prawa autorskie) co wykluczało zorganizowania konsultacji społecznych.

Zaniepokojeni takim biegiem wydarzeń w dniu 23.07.2020 zorganizowaliśmy spotkanie z  udziałem przedstawicieli biura projektowego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Gospodarki Nieruchomości , Domu Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Zdrowia  oraz grupą społeczników m.in. Katarzyna Wala, Jakub Głaz, Ewa Łowżył, Magdalena Garczarczyk.

W wyniku tego spotkania  i wątpliwości co do  całego procesu powstania projektu  zorganizowaliśmy 4 września 2020 kolejne spotkanie z udziałem  Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego i  Prezydenta  Bartosza Gussa oraz przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków i Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dzięki tym spotkaniom uzyskaliśmy zapewnienie od ZZM,  projektanta i prezydentów, że obecna koncepcja nie jest ostateczną i po uzyskaniu uwag od Rady Osiedla, którą przesłaliśmy 25.09.2020r., społeczników jak również jednostek miejskich,  projektant przedstawi poprawiony projekt koncepcji, który miejmy nadzieję zostanie upubliczniony i przedstawiony również mieszkańcom.

W dniu 12 października na zaproszenie ZZM zarząd osiedla spotkał się z projektantem i przedstawicielami ZZM w Parku Szelągowskim w sprawie omówienia naszych opinii z dnia 25.09.2020 r. Informujemy również, że Rada Osiedla nie przedstawiła swojej opinii w formie uchwały co było jednym z wytycznych przetargu.

Poniżej kalendarium działań administracyjnych w temacie :

  1. Pismo z 8 lipca (link)
  2. Pismo z 20 lipca (link)
  3. Pismo z 24 lipca (link)
  4. Pismo z 31 lipca (link)
  5. Pismo z 6 sierpnia (link)
  6. Pismo z 15 września (link)
  7. Pismo z 25 września (link)
  8. Pismo z 1 października (link)