Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym.

Dla kogo?
Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Zasady korzystania

 • Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 • Sprzęt wydawany będzie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 • Od adresatów zadania będzie wymagało się przedstawienia zaświadczenia od lekarza w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni lub innego dowodu potwierdzającego ww. konieczność (np. wypis ze szpitala, itp.) oraz oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia.
 • Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie będzie zawierane w formie pisemnej.
 • Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.

W ramach wypożyczalni osoby zainteresowane mogą wypożyczyć:

 • łóżka rehabilitacyjne / łóżka szpitalne
 • wózki inwalidzkie
 • kule inwalidzkie
 • laski
 • materace przeciwodleżynowe
 • balkoniki
 • chodziki
 • wodoodporne pokrowce na materace
 • inhalatory
 • koncentratory tlenu
 • odsysacze
 • wózki toaletowe
 • krzesła toaletowe

Zgłoszenia i informacje o projekcie pod nr tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0)

Dokładny Regulamin dostępny jest TUTAJ

Informacje pochodzą ze strony Caritas Poznań
https://caritaspoznan.pl/miejska-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego