Książka dla seniora

KSIĄŻKA DLA SENIORA czyli bezpłatne dostarczanie mieszkańcom książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?
Akcja skierowana jest do osób po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.

Zasady korzystania
W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług BR pozwala by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Książki dostarczane będą raz w tygodniu – w poniedziałki, w godzinach 11.30 – 14.30. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać dzwoniąc ponownie pod wskazany numer Poznań Kontakt. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Zgłoszenia pod nr tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 0),
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-20:00

Usługa realizowana jest wyłącznie po zainicjowaniu kontaktu przez seniora.