Konsultacje społeczne ws. nowelizacji aktów prawa miejscowego

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy  jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy. 
W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne  dotyczące nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
.

Projekt  Regulaminu oraz Uchwały szczegółowej  znajdą Państwo na stronie internetowej
ZM GOAP w lokalizacji:
https://www.goap.org.pl/aktualności/123-konsultacje-społeczne

Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Biura Związku:
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje-spoleczne@goap.org.pl do dnia 31.01.2020 r.
Więcej informacji na stornie ZM GOAP: 
www.goap.org.pl