Komputer z internetem za darmo

Nie masz internetu ?
Nie masz komputera?
Masz meldunek w Poznaniu?
Spełniasz kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
a może jesteś niepełnosprawny (stopień umiarkowany lub znaczny),
lub jesteś samotnym rodzicem albo rodziną zastępczą?

Zgłoś się i weź udział w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”

W ramach projektu oferujemy:

  • Internet
  • Komputer
  • Internet

Przyjdź do 6 grudnia 2019r., do Biura Zarządu Projektu ul. Matejki 50 pok. 209 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15; zabierz ze sobą: – ksero dowodu osobistego, – zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, – ksero decyzji o przyznaniu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentach, – ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), – dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy możesz wypełnić na miejscu
lub pobrać TUTAJ
https://starewinogrady.pl/wp-content/uploads/Formularz_zgloszeniowy_wykluczenie-cyfrowe_2019.pdf

Więcej informacji:
www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe
Biuro Poznań Kontakt 61 646 33 44
Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50 pok. 209, Poznań,
tel. 61 878 51 82, 61 878 51 40

Projektodawca: Miasto Poznań
Realizator: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania