KAWKA BIS – Nie truj! wymień piec!

Miejski program wymiany źródeł ogrzewania.
Więcej informacji uzyskają Państwo

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ
Informacje dotyczące programu „KAWKA BIS”
pokój nr 200 – II piętro
email: kawka@um.poznan.pl

Lub na stronie https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,40749,40770,40775.html