Karta Seniora – Poznańska Złota Karta

Projekt Karta Seniora – ,,Poznańska Złota Karta” adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

Karta wydawana jest w celu:

  • ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
  • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania;
  • podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
  • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

Wnioski o wydanie Kart składać można:

  • osobiście, w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń
  • elektronicznie, za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP

Szczegółowe informacje na temat sposobów składania wniosków
https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/karta-seniora#

Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Szczegółowy regulamin znajduje się na
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1100-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72515/