Informacja o wyłożeniu planu – ul. Wilczak i Szelągowska

Informujemy, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z rejonu ulic Wilczak i Szelągowskiej. Swoje uwagi można składać do 7 kwietnia br.

Szczegółowe infomracje od tym linkiem:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/mpu/wa-projekt-mpzp-rejon-ulic-szelagowskiej-i-wilczak-w-poznaniu,p,57013,57016,58945.html