Dyskusja publiczna nad planem miejscowym Park Cytadela

MPU zawiadamia o wyłożenie do publicznego wyglądu projektu MPZP „Park Cytadela w Poznaniu”. Projekt będzie dostępny do wglądu w dniach od 07.04 br. do 06.05 br. w siedzibie MPU ul. za Bramką 1, w godzinach od 9:00 do 13.00 w dni robocze. Projekt planu udostępniony zostanie również pod poniższym adresem
http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=292

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 21.04 br. o godz. 17.00 za pomocą środków porozumienia się na odległość przez jednoczesną z transmisję obrazu i dźwięku
oraz na profilu FB pracowni 
https://www.facebook.com/mpu.poznan/

Poniżej linki:
do tekstu uchwały
http://www.mpu.pl/repozytorium/292_Sv_uchwala.pdf
oraz do załącznika zbiorczego z mapkami i rzutami
http://www.mpu.pl/repozytorium/292_Sv_zalacznik_zbiorczy.pdf