Budowa i przebieg linii tramwajowej na Naramowice

Protokół ze spotkania mieszkańców osiedla Stare Winogrady.

Dnia 4 października w siedzibie rady osiedla, w SP nr 38 przy ul. R. Brandstaettera 6 o godz. 16:40 rozpoczęło się spotkanie mieszkańców naszego osiedla z Wiceprezydentem Maciejem Wudarskim, dotyczące w głównej mierze sprawy budowy i przebiegu linii tramwajowej na Naramowice.

W spotkaniu uczestniczyło 32 mieszkańców wg. załączonych list obecności oraz przedstawiciele: Straży Miejskiej, Komisariatu Policji Poznań Północ oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Spotkanie prowadziła przewodnicząca rady osiedla Halina Owsianna. Na spotkaniu mieszkańcy zadawali pytania dotyczące głownie linii tramwajowej przebiegającej od Armii Poznań, ul. Winogrady do pętli Wilczak. Skarżyli się na uciążliwość i hałas, który generowany jest przez przejeżdżające tramwaje, jak również zły stan techniczny nowego torowiska i sprzętu, a w szczególności na stare, zdezelowane tramwaje. Kilka osób poruszyło kwestię pękających ścian w budynkach, a to z uwagi na drgania wywoływane przez przejeżdżające tramwaje. Tylko jedna osoba z zebranych oświadczyła, że wystąpiła o ekspertyzę oszacowania strat do PINB, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. Prezydent poprosił o przesłanie kopii tego pisma do jego wiadomości.

Mieszkańcy skarżyli się również, że mają obecnie wiele zastrzeżeń do koncepcji rozbudowy linii tramwajowej na Naramowice, bo spowoduje ona poważne uciążliwości w ich codziennym życiu. Przykład olbrzymiego dyskomfortu już zdążyli poznać, kiedy to remontowano PESTKĘ. Wówczas to dwie dodatkowe linie tramwajowe kursowały na obecnej trasie, po ul. Winogrady aż do pętli Wilczak. Mieszkańcy zgłosili wiceprezydentowi, że przy projekcie przebudowy ul. Winogrady zostali wprowadzeni w błąd. Bowiem wówczas poinformowano ich, że linia ta nie będzie rozbudowywana, a wręcz wygaszana. Teraz dowiadują się o jej rozbudowie, czyli jak przypuszczają nasilenia się częstotliwości przejazdu tramwajów.

Państwo Dobrogowscy uważają, że na dziś mają już bardzo poważny problem, który przedstawiali też na spotkaniu podczas prezydenckiego dyżuru. Ich budynek, bowiem ulega ciągłej dewastacji. Dzieje się tak w związku z tym, że ich posesja przylega prawie bezpośrednio do torowiska, faktyczna odległość to ok. 3 m.i brak chodnika. Tłumaczyli, że taki stan sprawia, iż wyremontowany budynek pęka z zewnątrz, pękają też ściany wewnętrzne, co sprawia, że żyją w ogromnym stresie i dyskomforcie, a dodatkowo cierpią z uwagi na nasilający się hałas, który generują pędzące z nadmierną prędkością tramwaje. Wspomnieli również, że po spotkaniu u prezydenta deklaracja o zmianie świateł, czyli przejazdu tramwaju bez zatrzymywania się pod ich budynkiem, na sygnalizacji świetlnej pozwoliła im odetchnąć, ale tylko na okres ok.2 tygodni. Obecna sytuacja jest identyczna, jak z poprzedniego okresu. W tym miejscu jeden z mieszkańców zasugerował, że należałoby zamontować specjalne tabliczki z ograniczeniem prędkości jazdy dla tramwajów.

Z innych tematów poruszanych w tej sprawie była kwestia masy i ciężaru obecnych oraz przyszłych wagonów, a także sprawa przeprowadzania badania poziomu hałasu, który wg. mieszkańców powinien być badany wówczas, gdy jeździły dodatkowe linie tramwajowe, a nie w miesiącu czerwcu, czy lipcu. Podniesiono też temat dot. sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budowy nowej linii. Mieszkańcy uważają, że nie zostali dostatecznie poinformowani, a w zasadzie to ich wykluczono z możliwości udziału w opiniowaniu samego projektu budowy tej linii, jak i jej przebiegu..

Podnieśli też kwestię naruszenia prawa i naruszenia ustawy o ochronie przyrody – ten wątek odnosił się do obszaru Natura 2000, który to obejmuje park Cytadela. Jedna z Pań stwierdziła, że trzeba wnioskować o wycofanie Cytadeli z obszaru ochrony. Zarzucono również, że w projekcie przebudowy torowiska w ul. Winogrady nie wzięto pod uwagę strefy ochronnej dla Cytadeli. Nigdzie w internecie nie ma takiej analizy, ani jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia takich badań. Nie można znaleźć również dokumentacji dotyczącej analizy oddziaływania na środowisko dla projektowanej nowej linii, a przecież jest to bardzo istotny aspekt przy takiej inwestycji i dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych.

Mieszkańcy wskazywali też, że rozsądniejszym byłoby poprowadzenie linii tramwajowej do Naramowic przez ul. Murawa do ronda Solidarności, a dalej przez Serbską w kierunku ul. Naramowickie, bo to szerokie ulice i zahaczające o duże skupiska ludzi z kilku osiedli. Na wszystkie wyżej wymienione kwestie odpowiadał wiceprezydent Maciej Wudarski.

Po godz. 18:00 prezydent opuścił spotkanie i w związku z powyższym korzystając z obecności SM oraz Policji poruszono tematy dotyczące spraw dzikich zwierząt, coraz częściej pojawiających się nie tylko w naszych parkach, ale i na posesjach (dziki, lisy i kuny). W tej materii wyjaśnień udzielił też przedstawiciel WZKiB. Wyjaśnił procedury dotyczące odłowu i odstrzału dzików. W tym miejscu poruszyliśmy też kwestię wyrzucania śmieci, odpadków żywności i dokarmiania zwierząt. Następnie przeszliśmy do sprawy związanej z parkowaniem, m.in. poruszono kwestię działalności jednego z mieszkańców naszego osiedla, który skupuje różne pojazdy i parkuje je w rożnych częściach osiedla. Przy tej okazji przewodnicząca poprosiła, aby zarówno SM i Policja przekazała zebranym aktualne nr telefonów, w tym nr tel. komórkowych do dzielnicowych.

Podsumowaniem spotkania było wspólne podsumowanie oraz sprecyzowanie najważniejszych postulatów, które w imieniu mieszkańców przewodnicząca osiedla przekaże Panu Prezydentowi do rozważenia i realizacji:

1. Ograniczenie prędkości przejazdu tramwajów mak. 20-30 km/godz. na całej długości ul. Winogrady aż do pętli Wilczak
2. Znalezienie alternatywnej trasy dla nowej linii na Naramowice z wykluczeniem rozbudowy pętli na Wilczaku.
3. Uwzględnienie przełożenia torowiska na środek ul. Winogrady na odcinku od ul. Kmiecej do ul. Przełajowej ( ew. zamiana ze ścieżką rowerową)
4. Zbadanie poziomu hałasu przy obecności mieszkańca/ców osiedla i okresie natężenia ruch.
5. Wycofanie starego taboru, starych wagonów.
6. Wyciszenie szyn zarówno na w /w trasie jak i na ul. Murawa.
7. Utrzymanie dwóch linii tramwajowych w kierunku ul. Połabska.
8. Zorganizowanie spotkania w sprawie nowej Naramowickiej z udziałem sąsiednich osiedli i z udziałem radnych miejskich.

Spotkanie zakończono o godz. 19:25.

Poniżej odpowiedź zastępcy prezydenta na wnioski Rady Osiedla Stare Winogrady:
odp-prezydenta-wudarskiego

Protokół sporządziła przewodnicząca Rady Osiedla Stare Winogrady –  Halina Owsianna