Bezpłatny komputer z internetem – projekt miejski

Miasto Poznań realizuje projekt w ramach którego, mieszkańcom Poznania użyczane są zestawy komputerowe i zapewniany dostęp do internetu. Organizowane są również szkolenia z podstaw obsługi komputera.

Udział w projekcie, szkolenia, komputer z dostępem do internetu są bezpłatneWnioski można składać od 3.lutego do 15.lipca 2020r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania (wymagany meldunek) posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do osób korzystających z pomocy społecznej/ zasiłków rodzinnych/ samotnych rodziców.

Miejsce składania wniosków Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pokój 209, II piętro.
Więcej informacji pod nr tel. 61 878 51 82 i 61 878 51 40.

Pobierz poniższy formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i złoż w terminie pod adres Urzędy Miasta Poznania na ul. Matejki 50, pok. 209

FORMULARZ KONTAKTOWY