Akcja odbioru liści

Akcja ma pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w sprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.
Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku obszaru pasów drogowych naszego miasta. Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych, do 31 grudnia 2019 roku będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w sprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków do gromadzenia liści worków oznaczonych napisem „ZDM – worki zebrane z ulicy” oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków).

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/rozpoczynamy-akcje-odbioru-lisci