Wybory do Rady Osiedla Stare Winogrady

24 marca 2019 roku odbędą się wybory do Rady Osiedla Stare Winogrady. Głsowanie trwa od godz. 8.00 do 20.00.

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych:

11-15, 18-19 lutego  – w godz. 8:00-15:30

20-22 lutego – w godz. 8:00-19:00

W celu przeprowadzenia głosowania zostaną powołane obwodowe komisje wyborcze.

W skład komisji mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie Poznania.

Za pracę w komisji przysługuje dieta w wysokości:

– 380 zł – dla przewodniczącego

– 330 zł – dla zastępcy przewodniczącego

– 300 zł – dla członka

Zgłoszenia na członków okw przyjmowane będą do 22 lutego 2019 r.

Miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz na członków okw

Urząd Miasta Poznania – Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

– ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321

– ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107

Druki do pobrania: