Od 1 lipca czekają nas podwyżki opłat za wywóz odpadów.

Uchwałę w tej sprawie podjęło Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP.

Dla zabudowy wielolokalowej (budynki o liczbie wydzielonych lokali mieszkalnych powyżej 4) przyjęto stawkę 14 złotych miesięcznie od osoby.

W budynkach jednorodzinnych i do 4 wydzielonych lokali stawka wyniesie 16 złotych.

W obu przypadkach stawka dla osób gromadzących odpady w sposób nieselektywny wyniesie 30 złotych miesięcznie od osoby (dotychczas wynosiła 20 złotych) 

Wyeliminowana została także degresja, polegająca na zastosowaniu obniżonej stawki opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Według ZM GOAP ten system był nieefektywny.

Jako przyczyny podwyżki podawane są m.in. stale rosnąca ilość odbieranych i poddawanych zagospodarowaniu odpadów oraz wprowadzenie konieczności oddzielnego odbierania odpadów biodegradowalnych, co pociąga za sobą wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania.

Zmiany cen wejdą w życie od 1 lipca.