Kontynuacja prac na pętli Wilczak przy budowie tramwaju na Naramowice

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po zaplanowanej ze względu na warunki pogodowe przerwie zimowej, na pętlę tramwajową Wilczak wracają ekipy budowlane. Prowadzone są prace instalacyjne i pierwsze roboty ziemne. Z dnia na dzień natężenie prac na pętli będzie rosnąć.

Do tej pory, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zdemontowano dotychczasową infrastrukturę tramwajową – torowiska, słupy trakcyjne i perony, a z Zakładem Lasów Poznańskich wycięto drzewa i krzewy, które z czasem zostaną zastąpione nasadzeniami kompensacyjnymi.

W ramach projektu przebudowane zostanie torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną. Na pętli pojawią się również przebudowane perony tramwajowe z nowymi wiatami przystankowymi, a całość uzupełnią elementy małej architektury, systemu identyfikacji miejskiej oraz stacja trakcyjna dla przyszłej trasy tramwajowej. Ciągi komunikacyjne w obrębie pętli zostaną wyposażone w rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi.

Prace na pętli Wilczak, których efektem będzie przygotowanie wyprowadzenia torowiska tramwajowego w kierunku północnym, to pierwszy etap budowy tramwaju na Naramowice. 

Równolegle, zgodnie z przyjętym harmonogramem, projektowane są pozostałe odcinki trasy do Naramowic. Do końca marca znany będzie docelowy kształt pasa drogowego i trasy tramwajowej na tym odcinku. Według planu w pierwszym kwartale przyszłego roku powinny zostać skompletowane wszystkie decyzje umożliwiające terminową realizację inwestycji.

Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2021 roku, a jej celem jest kompleksowa budowa nowego układu komunikacyjnego – nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami.

PIM, jg